Raids Plan raid

Giratina

Start: 18:30 (2020-10-19)
Gym: Petrakerk
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 3

Charizard (afgelopen)

Start: 17:58 (2020-10-19)
Gym: Bibliotheek IJmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1535
Spelers: 1

Charizard (afgelopen)

Start: 17:58 (2020-10-19)
Gym: Bibliotheek IJmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1535
Spelers: 1

Giratina (afgelopen)

Start: 17:30 (2020-10-19)
Gym: Standbeeld Spelende Kinderen
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 15:50 (2020-10-19)
Gym: Standbeeld Spelende Kinderen
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 1

Giratina (afgelopen)

Start: 15:45 (2020-10-19)
Gym: Cone Shapes
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 1

Giratina (afgelopen)

Start: 13:45 (2020-10-19)
Gym: Fish Wall
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 1

Giratina (afgelopen)

Start: 20:00 (2020-10-18)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 19:45 (2020-10-18)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 1

Giratina (afgelopen)

Start: 19:20 (2020-10-18)
Gym: Patiënt en verpleger
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 18:30 (2020-10-18)
Gym: Filtergebouw Watertoren
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 15:15 (2020-10-18)
Gym: Sporthal Zeewijk
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 3

Charizard (afgelopen)

Start: 17:35 (2020-10-17)
Gym: Blijmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1535
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 17:15 (2020-10-17)
Gym: Petrakerk
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 15:30 (2020-10-17)
Gym: Patiënt en verpleger
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 4

Giratina (afgelopen)

Start: 13:00 (2020-10-17)
Gym: Patiënt en verpleger
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 12:45 (2020-10-17)
Gym: Sporthal Zeewijk
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 18:45 (2020-10-16)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 5

Giratina (afgelopen)

Start: 17:40 (2020-10-16)
Gym: Houten Trein
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 2

Giratina (afgelopen)

Start: 17:27 (2020-10-16)
Gym: Bibliotheek IJmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 1

Giratina (afgelopen)

Start: 17:15 (2020-10-16)
Gym: Standbeeld 1940-1945
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 4

Giratina (afgelopen)

Start: 15:04 (2020-10-16)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 5

Giratina (afgelopen)

Start: 20:55 (2020-10-15)
Gym: Jeugdhangplek De Vis
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1931
Spelers: 1