Raids Plan raid

Cobalion (afgelopen)

Start: 17:15 (2020-03-28)
Gym: Anchor Café Kruiten
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 18:30 (2020-03-27)
Gym: Statue Planetenweg Rotonde
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 1

Cobalion (afgelopen)

Start: 17:15 (2020-03-27)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 4

Cobalion (afgelopen)

Start: 17:00 (2020-03-27)
Gym: Ichthus Kerk IJmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 2

Thundurus (afgelopen)

Start: 14:00 (2020-03-27)
Gym: Statue Planetenweg Rotonde
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1911
Spelers: 2

Cobalion (afgelopen)

Start: 20:30 (2020-03-26)
Gym: Light Art (IJmuiden)
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 18:50 (2020-03-26)
Gym: Het Been
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 16:30 (2020-03-25)
Gym: Iron Twirl
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 6

Cobalion (afgelopen)

Start: 10:39 (2020-03-25)
Gym: Statue Planetenweg Rotonde
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 1

Cobalion (afgelopen)

Start: 19:35 (2020-03-24)
Gym: Statue Planetenweg
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 2

Cobalion (afgelopen)

Start: 15:00 (2020-03-24)
Gym: Fish Wall
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 4

Cobalion (afgelopen)

Start: 20:30 (2020-03-23)
Gym: Patiënt en verpleger
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 1

Cobalion (afgelopen)

Start: 20:30 (2020-03-23)
Gym: Patiënt en verpleger
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 14:50 (2020-03-22)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 14:30 (2020-03-22)
Gym: Ichthus Kerk IJmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 1

Cobalion (afgelopen)

Start: 14:30 (2020-03-22)
Gym: Ichthus Kerk IJmuiden
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 1

Cobalion (afgelopen)

Start: 11:01 (2020-03-22)
Gym: Patiënt en verpleger
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 16:15 (2020-03-21)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3

Cobalion (afgelopen)

Start: 16:15 (2020-03-21)
Gym: Beeld in Het Park
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 4

Cobalion (afgelopen)

Start: 13:10 (2020-03-21)
Gym: Anchor Café Kruiten
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 5

Cobalion (afgelopen)

Start: 12:40 (2020-03-21)
Gym: Basketbalplein Homburgstraat
Adres: Open op maps
Perfect IV: 1727
Spelers: 3